Themadag TH01: Vorm- en plaatstoleranties

De kwaliteit van een product kan alleen worden gewaarborgd als de productspecificaties hiervan op een heldere en eendui-dige manier voor alle bij het voortbrengingsproces betrokken personen duidelijk worden vastgelegd. Het nieuwe stelsel van internationale en nationale normen voor Geometrische Product Specificatie en Verificatie, kortweg: GPS-systeem biedt de nodige duidelijkheid.
Een gedegen kennis van de notatiewijze, betekenis van de verschillende normen en toepassingsmogelijkheden van dit systeem en veranderingen in het normenpakket zijn hierbij onontbeerlijk.

Onderwerpen o.a.:

  • De nieuwe norm: NEN-EN-ISO 1101
  • geometrische toleranties van vorm, richting, plaats en slag
  • Geometrische Product Specificaties en Verificatie
  • Het nieuwe en oude basis tolerantieprincipes ISO 8015
  • Voordelen toepassing NEN-ISO 2768: deel 1 & 2; algemene tolerantie-aanduidingen
  • Referenties en referentiesystemen NEN-ISO 5459
  • Beoordelingsmethode vorm- en plaatstoleranties: conventioneel en softwarematig
  • Demo’s en zelfwerkzaamheid 
De themadagen zijn een mix van presentaties, demo's en workshops. Alles wordt samengevat in een uitgebreide syllabus.
 

Doelgroep

Constructeurs/tekenaars, werkvoorbereiders, meettechnici en medewerkers van productie-afdelingen en andere belangstellenden.
 
 

Terug naar Themadagen