Themadag TH02: Kalibratie, zelf doen of uitbesteden?

Steeds meer afnemers van kwaliteitsproducten vertrouwen niet alleen meer op uw goede naam, maar verlangen dat die kwaliteit ook aantoonbaar en herleidbaar wordt vastgelegd. Voor uw aantoonbare en herleidbare productcontrole is een uitgebreid assortiment gekalibreerde meetinstrumenten een must. Kalibratie is daarbij het sleutelwoord voor de nauwkeurigheid en herleidbaarheid. Bij het uitbesteden of zelf doen van kalibratiewerkzaamheden komen echter regelmatig praktische vragen en problemen voor, die tijdens deze themadag aan de orde komen.

Onderwerpen o.a:

  • Zelf kalibreren/repareren of uitbesteden
  • Meetmiddelenbestand, onderverdeling in o.a.; kwaliteit- en niet kwaliteitbepalend
  • Herleidbaarheid van kalibraties en welke noodzakelijke standaarden
  • Kalibratiestatus en herkalibratie termijnen
  • Meetonzekerheid en beste nauwkeurigheidsgrenzen
  • Normalisatie, normen en richtlijnen
  • Kalibratie-instructies met als case: een meetklok en een hoogtemeter 

Doelgroep

Beheerders van meet- en keurmiddelen; kalibratie-/meettechnici belast met de kalibratie en/of uitbesteding hiervan; leidinggevenden binnen de productie, werkvoorbereiding en inkoop; importeurs en leveranciers van meetmiddelen; bedrijven die overwegen een kalibratiesysteem op te zetten of uit te besteden aan derden. 
 
 

Terug naar Themadagen