Themadag TH03: Oppervlakteruwheid

Ruwheid wordt steeds meer toegepast in combinatie met de productspecificaties; ‘maatvoering, vormtoleranties, richtingtoleranties, slagtoleranties en plaatstoleranties’ als vast onderdeel van de producteisen. Het optimaal functioneren van producten kan alleen worden gerealiseerd als alle geometrische productspecificaties op tekening juist worden toegepast, geïnterpreteerd, vervaardigd en beoordeeld. Met de nieuwste nationale en internationale normen, de beschikbare productiemiddelen en meetinstrumenten mag dit geen probleem zijn.
Het juist aanduiden en vertalen naar bewerkings- en beoordelingsmethoden van deze nationale en internationale normen en de laatste stand van zaken wordt tijdens deze themadag uitvoerig behandeld.


Onderwerpen o.a.:

  • Ruwheid: wat wordt ermee bedoeld en hoe ontstaat het?
  • Oppervlaktegesteldheid: in welke componenten onder te verdelen?
  • Symbolen en aanduiding op tekening
  • Beoordeling ruwheid en keuze parameters
  • Normalisatie en verandering
  • Demo’s en zelfwerkzaamheid

Doelgroep

Gebruikers van ruwheidsmeters voor toepassing in de werkplaats, ingangscontrole of meetkamer. Maar ook tekenaars en constructeurs belast met de aanduiding van oppervlaktegesteldheid op tekening.
 
 

Terug naar Themadagen 

Themadag Ruwheid

 

Donderdag 19 April werd in Veenendaal een themadag Ruwheid gehouden.

Wij willen alle deelnemers aan deze dag graag bedanken voor de aanwezigheid en wensen u allen veel succes en meetplezier toe.

Themadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag RuwheidThemadag Ruwheid
vorige volgende