Handleidingen


afbeelding_gebruiksaanwijzing_lezen.pngLees de volgende voorwaarden voordat u een gebruikershandleiding op deze website download en raadpleegt.
Als u volledig akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u doorgaan naar de online handleidingen. 

  • Deze online handleidingen zijn auteursrechtelijk beschermd door Mitutoyo Corporation (hierna 'onze onderneming' genoemd).
  • Geen enkele gebruikershandleiding vanop deze website, mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of op een andere manier worden aangepast zonder de voorafgaande toestemming van ons bedrijf.
  • De gebruikershandleidingen op deze website zijn representatief voor de meetinstrumenten waarmee ze geleverd worden zoals schroefmaten en schuifmaten die momenteel te koop zijn. Maar deze website biedt niet alle handleidingen voor onze huidige productlijnen op de markt. Als een bepaalde producthandleiding niet op deze website te vinden is, neem dan rechtstreeks contact op met uw dealer om deze voor u op te vragen.
  • De handleidingen die op deze website worden gepubliceerd, worden mogelijks niet gewijzigd of bijgewerkt telkens wanneer de handleidingen worden herzien.
  • Gedrukte materialen, zoals bedieningshandleidingen, die een gebruikershandleiding aanvullen, kunnen bij een product worden geleverd. Houd er rekening mee dat dit materiaal niet wordt vrijgegeven voor deze website.
  • Het uiterlijk en de specificaties van het product, zoals beschreven in de gebruikershandleidingen, kunnen worden gewijzigd en de productie en distributie van elk product kan zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd.
  • Service op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken of gewijzigd in inhoud of voorwaarden.
  • De gebruikershandleidingen op deze website zijn onlinedocumenten voor klanten die de producten van ons bedrijf hebben gekocht. Houd er rekening mee dat ons bedrijf mogelijk niet reageert op vragen van andere bronnen dan onze klanten.
  • Ons bedrijf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens enige persoon of entiteit met betrekking tot enig direct of indirect verlies of schade (inclusief schade als gevolg van beschadigde gegevens, werkonderbreking, enz.) die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van deze websitedienst, zelfs als ons bedrijf eerder op de hoogte is gebracht van het voorkomen van dergelijk verlies of beschadiging of de mogelijkheid van schadeclaim van een derde partij.
  • De veiligheidsmaatregelen die worden beschreven in de gebruikershandleidingen kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met elke wijziging in de wettelijke voorschriften.

Akkoord