Milieu

WEEE en RoHS

Mitutoyo Nederland B.V. te Veenendaal is geregistreerd als deelnemer aan het collectieve uitvoeringsplan van de stichting NVMP op 1 januari 2005. Registratienummer: 1072. 

Het uitvoeringsplan voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur van de NVMP is door het Ministerie van VROM goedgekeurd.

De basis van het Besluit en de Regeling BEA is te vinden in twee Europese richtlijnen die in de Nederlandse wetgeving (Wet Milieubeheer) zijn geïmplementeerd:

De AEEA-(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) richtlijn van 27 januari 2003 (2002/96/EG), bekend onder zijn Engelse naam: WEEE-Directive:

De schadelijke stoffen richtlijn van 27 januari 2003.
(2002/95/EG) bekend onder de Engelse naam: ROHS-Directive.

Voor de bepaling of een apparaat onder de wetgeving valt zijn met name Bijlage I A en I B van de AEEA-richtlijn van groor belang.
De beide richtlijnen zijn geïmplementeerd in een tweetal besluiten in het kader van de Wet Milieubeheer:
a.   Besluit Beheer Elektrische en elektronische apparatuur.
b.   Regeling Elektrische en elektronische apparatuur.
 
Klik hier voor meer informatie over Wecyle
Download hier het originele document