Wat is REACH?

REACH is een Europese Verordening die staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie (verlening van vergunningen) en restrictie (beperking) van Chemische stoffen.  

 

Uitgangspunt

 

REACH bepaalt dat bedrijven informatie moeten geven over de eigenschappen, het gebruik en de mogelijke risico’s van chemische stoffen binnen de EU. Daarbij moeten de risico’s beheersbaar zijn voor mens en milieu bij de productie, import en het gebruik in de hele toeleveringsketen.  

 

Doelstellingen

 

• bescherming van mens en milieu 
• verbetering van de concurrentiepositie en het innovatievermogen van het Europese bedrijfsleven 
• meer eenheid in de bestaande EU-regelgeving voor stoffen 
• meer transparantie in de kennis over de eigenschappen en risico’s van de stoffen 
• bevordering van alternatieve testen van chemische stoffen met als doel het aantal dierproeven te reduceren.

 

Voor meer informatie kijkt u op ECHA

Echa link